Kalendarz
Sierpień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Newsletter
wybierz placówkę
Bytów
Kartuzy
Tczew
Wejherowo
Drukuj

Poręczenia

 

Poręczenie jest tzw. wtórnym instrumentem zwrotnym wykorzystywanym przy finansowaniu działalności gospodarczej. By zaistniało poręczenie, wcześniej wystąpić  musi potrzeba kredytu/pożyczki, o który firma będzie ubiegać się w banku bądź w funduszu samorządowym.

 

Poręczenie nadal pozostaje mało znaną formą finansowania działalności gospodarczej, chociaż jego znaczenie w procesie pobudzania rozwoju przedsiębiorczości jest kluczowe. 

 

Z instrumentu poręczenia korzystać mogą firmy na każdym etapie działalności gospodarczej:

  • młode firmy, które mają utrudniony dostęp do oferty kredytowej ze względu na krótki okres funkcjonowania na rynku;
  • firmy, które poszukując środków na rozwój, a nie są w stanie sprostać wymogom instytucji finansowych w zakresie wystarczającego zabezpieczenia kredytu;
  • przedsiębiorcy, którzy realizując politykę swojej firmy świadomie nie angażują własnych środków i aktywów w działalność gospodarczą i wybierają poręczenie jako nowoczesny instrument zabezpieczenia zobowiązań firmowych.

 

Poręczenie jest umową na podstawie której poręczyciel (fundusz poręczeniowy) zobowiązuje się wobec wierzyciela (banku lub instytucji finansującej) wykonać zobowiązanie pieniężne na wypadek gdyby (kredytowany przez bank przedsiębiorca) dłużnik tego zobowiązania nie wykonał.
 

 

Mechanizm udzielenia poręczenia dotyczy zatem trzech podmiotów:

 

Funduszu poręczeniowego  – poręczyciela kredytu

 

Instytucji finansującej  – banku udzielającego przedsiębiorcy kredytu

 

Dłużnika – firmy, która zaciąga w banku poręczany kredyt

 

 

Procedura ubiegania się o poręczenie jest następująca:

Przedsiębiorca w pierwszej kolejności udaje się do swojego banku i tam składa wniosek kredytowy, w którym wskazuje fundusz poręczeniowy jako instytucję zabezpieczającą kredyt. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Bank wniosku (akceptacji przez Bank funduszu jako możliwego poręczyciela) przedsiębiorca może złożyć wniosek o poręczenie w funduszu poręczeniowym.  


Z poręczenia może skorzystać mikro, mały i średni przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na obszarze województwa pomorskiego  i ubiegający się o kredyt lub pożyczkę na finansowanie działalności gospodarczej.
 


Kwota poręczenia udzielonego firmie nie jest taka sama jak wysokość  zaciągniętego kredytu. Maksymalna wielkość kredytu jaka może zostać zabezpieczona poręczeniem wynosi 80% kwoty kapitału. Poręczeniem mogą być zabezpieczone dwa rodzaje wierzytelności: kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne oraz kredyty rozwojowe. Maksymalna kwota udzielonego poręczenia wynosi 1 mln zł. Maksymalny okres na jaki może zostać udzielone poręczenie to 8 lat.
 

 

Udzielone poręczenie nie wiąże się z koniecznością ustanawiania przez przedsiębiorcę dodatkowego zabezpieczenia materialnego na rzecz funduszu poręczeniowego. Jedynym zabezpieczeniem udzielonego poręczenia jest wystawiany przez przedsiębiorcę na rzecz  funduszu weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.Na koszt poręczenia składa się wysokość prowizji  zależna od wysokości kwoty poręczenia  i okresu na jaki zostało udzielone oraz opłata za rozpatrzenie wniosku. W zależności od programu, z jakiego udzielane jest poręczenie prowizja może być „zerowa” w ramach  pomocy de minimis.

 


Banki i instytucje finansowe chętnie akceptują zabezpieczenie w postaci poręczenia funduszu poręczeniowego, traktując je jako pewny i nowoczesny instrument finansowy o jasnych procedurach. By maksymalnie uprościć procedurę ubiegania się o poręczenie  fundusz współpracuje z wieloma instytucjami finansowymi na zasadzie umowy o współpracy, co skutkuje szybszą decyzją kredytową.
 

 

Powiatowe Centra Informacyjne udzielają informacji na temat poręczeń kredytów lub pożyczek, procedur udzielania tego zabezpieczenia oraz sposobu wypełniania i kompletowania dokumentacji poręczeniowej. Doradcy PCI posiadają również w ofercie bazę adresową lokalnych instytucji finansowych współpracujących z funduszem poręczeniowym oraz informacje na temat aktualnych produktów bankowych dedykowanych firmom sektora MŚP.


odwiedzin: 876 298
Partnerzy Projektu
Działalność informacyjna prowadzona jest w ramach zachowania trwałości projektu "Powiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o." współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007 - 2013.